Loan Tran

 loantran

PAA DANSK

Hvem er jeg

Mit navn er Loan Tran. Jeg er 30 aar gammel. Jeg er foedt og opvokset i Danmark og har vietnamesiske roedder. Siden 2014 har jeg boet og arbejdet som leder i Cambodia og Vietnam.

Ved siden af mit fuldtidsjob, har jeg de sidste 3 aar vaeret frivillig hos Shelterindsamlingen og blev i 2016 valgt som formand for Shelterindsamlingen, som er en del af Dansk Vietnamesisk forening, der arbejder for at stoette Little Rose Warm Shelter.
Jeg har beskaeftiget mig med frivilligt arbejde i over 7 aar og jeg foeler mig heldig at kunne give en haand for at hjaelpe andre og goere verdenen til et bedre sted.

 

Hvorfor valgte jeg at blive medlem af Shelterindsamlingen og stoette Little Rose Warm Shelter

Jeg fik kendskab til Little Rose Warm Shelter igennem Ole Riis, som er den tidligere formand for Shelterindsamlingen. Ole er en utrolig passioneret mand, som har arbejdet passioneret i over 10 aar for at hjaelpe pigerne paa shelteret og han er idag stadig engageret i at forbedre pigernes vilkaar. Efter at opleve den passion og den nytte stoetten har for pigerne valgte jeg at stoette Little Rose shelter og blive medlem af  helterindsamlingen.


I 2016 har Shelterindsamlings-gruppen arrangeret en del aktiviteret fx. faste Karriere-dage paa shelteret, hvor pigerne bliver inspireret, motiveret og underholdt med engelsk undervisning kombineret med professions-undervisning, hvor sjove lege indgaar.

IN ENGLISH

Who I am

My name is Loan Tran. I’m 30 years old. I’m born and raised in Denmark and I have Vietnamese roots. I have been working in Cambodia and Vietnam since 2014.
Alongside my full time job, I have been volunteering at the Shelter Collection the past 3 years. In 2016 I was elected as chairman for the Shelter Collection which is a part of Danish Vietnamese Association, which is working to support Little Rose Warm Shelter.
I have been volunteering for different organizations in Denmark for more than 7 years and I feel lucky to be able to give a hand to help others in need and to help make the world a better place.

Why I chose to become a member of the Shelter Collection and support Little Rose Warm Shelter

I became aware of The Little Rose Warm Shelter through Mr. Ole Riis who is the former chairman of Shelter Collection. Mr. Ole is a very inspiring and passionated volunteer who has been working hard for more than 10 years for the disadvantaged girls at the shelter and today he is still involved to support the girls. After experiencing this passion and see how effective this support is for the girls, I decided to become a member of the Shelter Collection.
In 2016 the Shelter Collection has arranged a number activities fx. Fixed Career Days at the shelter where the girls can get inspired, motivated to learn and get educated and entertained with English lessons combined with professions lessons where we use fun games.