Hung Vi Luu

luuvi

HVEM ER JEG

Jeg hedder Luu Vi Hung og er en ung mand paa 39 aar, enlig far til pige paa 6 aar. Jeg arbejder hos TDC og har 13 aars erfaring som tekniker der. Ved siden af det job, driver jeg et spisested.

Jeg er medlem af Shelterindsamlingen og hjaelper Loan med at skaffe penge til at daekke pigernes leve- og uddannelsesomkostninger.

HVORFOR JEG ER MEDLEM AF SHELTERINDSAMLINGEN OG STOETTER LITTLE ROSE SHELTER

En af grundene til, at jeg meldte mig som frivillig hos Shelterindsamlingen er, at jeg foeler mig priviligeret ift. mange andre, og det goer mig glad at kunne hjaelpe de saarbare piger med at faa en bedre fremtid.

Samtidig med at vaere medlem af Shelterindsamlingen er jeg ogsaa formand for VietNam Fyn Velgoerenheds organisation og er arrangoer af diverse koncerter for det vietnamesiske samfund i Danmark.

Formaalet med disse arrangementer er at skabe mere liv til det vietnamesiske samfund i Danmark og samtidig kunne bruge overskuddet af disse events paa at hjaelpe fattige mennesker eller andre grupper
med saerlige oekonomiske behov.

Med venlig hilsen
Hung

WHO I AM

My name is Luu Vi Hung and I’m a young man at age 39. I’m a single dad and my daughter is 6 years old. I work at TDC and I have 13 years of experience as a Technician there. Despite working at TDC I run an
eatery business.

I am member of The Shelter Collection and my role here is to I help Ms. Loan to raise fund to cover the girls’ living and education costs.

WHY I AM A MEMBER OF SHELTER COLLECTION AND SUPPORT LITTLE ROSE SHELTER

One of the reasons why I volunteer at The Shelter Collection is that I think I am privileged compared to many others and it makes me happy to be able to support these disadvantaged girls to get a better future.

Despite being a member of The Shelter Collection, I am also the chairman of VietNam Funen Charity organization and I arrange multiple concerts for the Vietnamese community in Denmark.

The purpose of these events is to create more fun and joy to the community and at the same time be able to use the profit from these events to help the disadvantaged people or other groups of people who are in
need of this kind of financial support.

Best regards,
Hung